Afspraak maken

Spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 13:00 en 13:30 uur.

Spreekuren worden gehouden van 9:00 tot 10:30 en van 13:30 tot 16:00 uur

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor het uitspoelen van uw oren kunt u direct terecht bij de assistentes. Hiervoor hoeft u dus geen speciale afspraak te maken. Handige tijden hiervoor zijn tussen 9:00 en 10:00 of tussen 14:00 en 16:00. Voorafgaand aan het uitspoelen is het verstandig om twee dagen van tevoren uw oren met olie te druppelen.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? We proberen om de klacht(en) binnen een periode van 10 min af te handelen.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Inloopspreekuur

 

U kunt iedere werkdag van 8:00 zomogelijk tot 8:30 uur terecht op het inloopspreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor korte consulten. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. U meldt zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. Houdt u rekening met enige wachttijd.